Beranda » Mahasiswa » Detail Mahasiswa

Detail Mahasiswa

Jurusan Fisika Angkatan 2007

Foto NPM Nama Jenis Kelamin Agama Jalur Masuk Prodi
Foto NPM Nama Jenis Kelamin Agama Jalur Masuk Prodi
07102002 Dinda Suroya Perempuan Islam SNMPTN S1 Fisika
0717041019 Ade Fathurohman Laki-laki Islam S1 Fisika